NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Marktconsultatie Textiel – doet u mee?

Datum: 06-11-2019
De aandacht voor textielinzameling, verwerking en recycling groeit. Terecht, want de ecologische voetafdruk van de textielindustrie is zowel in de productie- als afvalfase is groot en een beweging richting circulair textiel is nodig. Vanuit het VANG HHA programma worden projecten uitgevoerd om de kwaliteit van ingezameld textiel te verhogen. De focus ligt daarbij op het verminderen van de vervuiling van huishoudelijk textiel met andere stromen. Een van die projecten is het uitvoeren van een marktconsultatie.

Door de markt te consulteren kan de aanbesteding van inzameling dan wel sortering en/of verwerking van (huishoudelijk) textiel geoptimaliseerd worden. Daarvoor is kennis nodig van actoren in de textielketen; gemeenten, samenwerkingsverbanden, publieke en private inzamelaars, sorteerders, verwerkers, recyclers etc. Wanneer die kennis bij elkaar komt, kan de textielmarkt, die sterk onder druk staat, een positievere impuls krijgen. Denk daarom mee aan oplossingen voor een optimale textielmarkt.

Rijkswaterstaat en de NVRD nodigen u van harte uit te reageren op de marktconsultatie.

Meer informatie over de marktconsultatie treft u hier aan. Publicatienummer is 241240.

We zien uit naar uw reactie en hopen u ook te mogen verwelkomen op de marktdag die op 17 december wordt georganiseerd.

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.