NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Meer afval scheiden leidt tot lagere kosten

Datum: 03-12-2020
Gemeenten die succesvol zijn met het verbeteren van de afvalscheiding hebben de laagste afvalbeheerkosten. Dat blijkt ook deze keer weer uit de resultaten van de Benchmark Huishoudelijk Afval.

In het peiljaar 2019 behaalden 36 gemeenten de VANG-doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner, de toepassing van diftar lijkt hierbij een belangrijke succesvoorwaarde. In het peiljaar 2019 zijn voor het eerst ook circulaire indicatoren opgenomen waarbij gekeken is naar de vraag hoeveel van het ingezamelde materiaal ook daadwerkelijk terugkomt in de keten.

Het volledige analyserapport van de benchmark is te vinden op www.benchmarkafval.nl

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.