NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Meldpunt Corona weer actief

Datum: 17-12-2020
Het zijn gekke tijden. Nadat we na de eerste golf in de zomer langzaam weer naar 'het nieuwe normaal' leken te gaan, bleek het COVID-19 virus hardnekkig. Maar het werk gaat gewoon door en het inzamelen en verwerken van afval is terecht weer aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak.

Met deze nieuwe harde lockdown tot 19 januari brengen we het meldpunt@nvrd.nl weer actief onder jullie aandacht. Op dit meldpunt kunnen leden en andere belanghebbenden terecht met hun vragen, knelpunten of uitdagingen rondom afvalinzameling en beheer openbare ruimte. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de Rijksoverheid, de VA en de Veiligheidsregio’s. Ook de komende kerstweken monitoren we iedere werkdag de meldingen die binnenkomen en ondernemen we waar nodig actie. Het crisisteam verpakkingen staat stand-by voor als er vanwege deze lockdown nieuwe problemen ontstaan. Immers als vereniging van een vitale sector staan we ook de komende weken voor jullie klaar. Voor meer informatie is er het dossier Corona op de website. Dit dossier zullen we uiteraard de komende tijd verder gaan actualiseren.

Inzamelen en verwerken van afval wederom aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.