NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Minder dan 1/3 kunststofverpakkingen is goed recyclebaar

Datum: 22-05-2021
De afgelopen 7 jaar is het aandeel goed recyclebare verpakkingen van consumentenproducten nauwelijks verbeterd. Dat constateert Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van de Koninklijke NVRD. De studie laat zien dat slechts 27% van de kunststofverpakkingen goed recyclebaar is. Het kabinet streeft naar een recyclingpercentage van 50% in 2025. De NVRD ziet dat het voorzichtig de goede kant op gaat. “Het gaat echter nog veel te langzaam. Die 50% kan alleen gehaald worden door ook laagwaardige recycling mee te tellen. De beroemde bermpaaltjes. Als producenten nu flink het gaspedaal indrukken, is het echter haalbaar om 50% van de verpakkingen hoogwaardig te recyclen,” aldus Wendy de Wild, directeur van de NVRD. “En dat kan gewoon. We zien dat veel producenten op zich wel wíllen verduurzamen. Het onderzoek laat ook zien dat 29% van de verpakkingen relatief simpel aan te passen is tot goed recyclebaar.” De NVRD gaat namens alle publieke afvalinzamelaars in gesprek met producenten om aanpassingen aan verpakkingen te bespreken.

Eerder vroeg de NVRD ook al om de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen in de jaren 2014 en 2017 te onderzoeken. Gemeten werd of verpakkingen in aanmerking kwamen voor recycling. Nu, 4 jaar later, heeft WUR hetzelfde onderzoek herhaald. Het aandeel recyclebare verpakkingen is helaas nauwelijks toegenomen. In deze nieuwe studie hebben de onderzoekers vervolgens ook gekeken naar het precieze ontwerp van de verpakkingen, en of deze daadwerkelijk goed gerecycled kunnen worden. Bijvoorbeeld: een flacon voor wasmiddel is in principe recyclebaar, tenzij je er een heel groot papieren etiket opplakt met de verkeerde lijmsoort. “Helaas blijkt dus dat veel verpakkingen die recyclebaar zouden kúnnen zijn, dat in de praktijk toch niet zijn,” aldus WUR onderzoeker Marieke Brouwer.

Samen
Uit voorgaande onderzoeken weten we dat hoe je een kunststofverpakking precies ontwerpt, heel belangrijk is voor of je het kunt sorteren en recyclen. “Veel aandacht gaat vaak uit naar het goed scheiden en inzamelen van huishoudelijk afval. En dat werkt. Nederlandse huishoudens behoren tot de wereldwijde top in afvalscheiding. Natuurlijk kan dat altijd nog beter, en moet het ook nog beter. Maar alleen het scheiden van producten die goed te recyclen zijn, gaat ons helpen circulair te worden,” aldus De Wild. Namens alle leden van de NVRD roept ze het kabinet en de ketenpartners dan ook op om veel meer samen naar de hele keten te kijken: van ontwerp, inzameling tot recycling. “Met alleen de inspanningen van de inwoners om nog beter hun plastic verpakkingen te scheiden, gaan we de circulaire ambities niet halen. Maar samen komen we er wel.”

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: “We weten dat er werk aan de winkel is om nog meer plastics hoogwaardig recyclebaar te krijgen. Aan het kleiner, lichter en beter recyclebaar maken van verpakkingen wordt dagelijks gewerkt. Het onderzoek van de WUR geeft aan dat die resultaten zichtbaar zijn en onderschrijft daarnaast het belang van goede samenwerking van alle betrokkenen. Van het verpakkingsontwerp tot inzameling in gemeenten en van sortering tot recycling naar een nieuw product. Op alle onderdelen is innovatie van groot belang.”

NVRD
Al eerder bepleitte de NVRD meer ketenregie in een brief aan het nieuw te vormen Kabinet. De Koninklijke NVRD verenigt alle publieke afvalbedrijven en Nederlandse gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Het rapport kunt u hier downloaden: www.nvrd.nl/stream/recyclebaarheid-van-nederlandse-kunststofverpakkingen.pdf

Links naar de nieuwsberichten van WUR:

(NL) https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Minder-dan-een-derde-kunstofverpakkingen-is-goed-recyclebaar.htm

(EN) https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Less-than-one-third-of-the-plastic-packages-are-well-recyclable.htm

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.