NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Minister spreekt vertrouwen uit over nieuwe afspraken verpakkingen

Datum: 07-02-2020
Afgelopen week heeft de Minister Van Veldhoven kamervragen beantwoord over het bericht “Een extra kliko voor plastic: meer scheiden is niet beter”.  Hiermee gaat zij in op de extra aandacht voor vervuiling van de grondstofstromen die door de toename van de PMD-inzameling is toegenomen.

Dit zorgpunt is door de Raamovereenkomstpartijen onderkend en heeft na grondig onderzoek geleid tot nieuwe afspraken die dit moeten oplossen. Ook geeft zij aan dat met deze afspraken er niets verandert aan de gemeentelijke autonomie bij het inzamelen van afval maar dat er gewerkt is aan een begrijpelijk en eenduidig inzamelsysteem waarbij PMD-inzameling het uitgangspunt is. Nu PMD-inzameling de standaard is ongeacht of een verpakking recyclebaar is of niet, ontstaat eenduidigheid en hoeven consumenten ook niet uitgebreid geïnstrueerd te worden over wat wel en niet in de PMD-fractie mag, maar kan de focus bij de communicatie komen te liggen op werkelijke stoorstromen in het proces. Met beantwoording van deze vragen spreekt de Minister haar vertrouwen uit over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt. De volledige beantwoording van de vragen is te vinden via deze link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D03535&did=2020D03535

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.