NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Nascheiding alleen mogelijk voor PMD (10% van totaal)

Datum: 24-09-2019
Sinds de start van de gescheiden inzameling van meer en meer stromen zijn consumenten hun afval steeds beter gaan scheiden. Terwijl we pas een aantal jaren bezig zijn, is Nederland koploper in de wereld. Steeds vaker krijgt de NVRD vragen over nascheiding. De schijnbare tegenstelling tussen bron- en nascheiding drukt een negatieve stempel op onze koploperspositie. En dat is niet nodig. De gedachte dat we maar beter kunnen stoppen met het scheiden van afval aan de bron is een illusie.  

Het is een belangrijk gegeven dat bijvoorbeeld oud papier, GFT, glas en textiel niet nagescheiden kunnen worden. Samen vormen zij qua gewicht veruit het grootste aandeel afval dat huishoudens produceren. Met de doelstelling die gemeenten hebben om steeds meer afval als grondstoffen in te zetten, is het gescheiden inzamelen van deze stromen dus onontbeerlijk. Met machines kunnen plastics, metalen en drankenkartons van het weinige restafval worden gescheiden dat overblijft. Sommige gemeenten kiezen voor deze methode. Bijvoorbeeld omdat ze een goede nascheidingsinstallatie hebben, of omdat er veel hoogbouw is en gescheiden inzameling hierdoor problematisch is. Anderen kiezen juist voor gescheiden inzameling van het PMD zodat consumenten direct bewust zijn van hoeveel verpakkingen zij gebruiken. Aanvullend wordt steeds vaker omgekeerd ingezameld, waarbij mensen hun restafval naar een wijkcontainer brengen. Dit leidt aantoonbaar tot meer gescheiden inzameling van alle stromen.

Keten sluiten
Nederland wil naar een circulaire economie in 2050. De markt komt hierdoor in beweging. Niet alleen gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, maar ook steeds meer producenten hebben oog voor het sluiten van ketens en nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid. Het Plastic Pact is hier een goed voorbeeld van. Deze ontwikkelingen, samen met nieuwe afspraken rond de Raamovereenkomst, zullen ervoor zorgen dat de uitval in de keten steeds minder wordt en brengen het sluiten van de plastic keten weer een stuk dichterbij. 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.