NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Nieuwe leidraad fysieke belasting niet in Arbocatalogus

Datum: 19-12-2019
Al enkele jaren vragen leden van NVRD en VA om een herziening van de P90 leidraad. In 2017 is na onderzoek een nieuwe ‘leidraad fysieke belasting’ opgeleverd. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vervolgens met elkaar aan tafel gegaan. Helaas bleek in 2019 dat er geen gemeenschappelijke basis bestaat om de vernieuwde leidraad fysieke belasting te implementeren. Met andere woorden: de nieuwe leidraad wordt niet geïmplementeerd in de Arbocatalogus.

Dat er niet wordt overgegaan tot implementatie in de Arbocatalogus betekent niet dat de leidraad geen waarde meer heeft. De nieuwe leidraad is gebaseerd op nieuw onderzoek (uitgevoerd door VHP Human Performances) en doet recht aan wijzigingen in de inzameling van huishoudelijk afval sinds het opstellen van de P90 norm. Kortom: het werken met de nieuwe leidraad betekent ook het werken met een leidraad die is toegespitst op de huidige situatie en gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Inzamelbedrijven die willen werken met de nieuwe leidraad kunnen deze implementeren in de RI&E, uiteraard in overleg met de Ondernemingsraad. Omdat bedrijven gemotiveerd af kunnen wijken van de Arbocatalogus hebben de VA en de NVRD er vertrouwen in dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) instemt met het werken met de nieuwe leidraad. Het gaat immers om een verbetering van de arbeidsomstandigheden ten opzichte van de huidige P90 leidraad. De ISZW kan hier vooraf echter geen uitspraak over doen. In het geval de ISZW inspecties uitvoert, zal beoordeling per individueel bedrijf plaatsvinden.

Het rapport en bijbehorende calculator worden door NVRD en VA verstuurd naar hun leden. 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.