NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRD deelt zorgen branche bij rondetafelgesprek Uitvoering Statiegeldsysteem op Blikjes

Datum: 21-04-2022
Op 19 april vond alsnog het rondetafelgesprek van de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats over de uitvoering van het statiegeldsysteem op blikjes. Directeur van de NVRD, Wendy de Wild, zette hier de zorgen van gemeentelijke en publieke afvalinzamelaars over het eerder voorgestelde inzamelsysteem uiteen.

Hoewel supermarkten inmiddels al hebben aangegeven vooralsnog toch zelf blikjes te gaan inzamelen via de huidige systemen (bij supermarkten), hebben we hier nogmaals onze zorgen benoemd. Op termijn willen supermarkten immers nog steeds toe naar een innamesysteem voor statiegeldverpakkingen buiten de verkooppunten, en deels in de openbare ruimte. Een inzamelsysteem buiten de verkooppunten en deels in de openbare ruimte, leidt volgens de NVRD en haar achterban vaak tot meer zwerfafval, bijplaatsingen en vandalisme. 


Ook hebben we in dit rondetafelgesprek stilgestaan bij ons recente onderzoek door de universiteit van Utrecht. Er zijn namelijk in bredere zin zorgen omtrent de huidige UPV-maatregel. Bij de Nederlandse invulling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ligt álle verantwoordelijkheid bij de producent. Overleggen met gemeenten, inzamelaars en andere partijen is geen voorwaarde, terwijl zij wel een cruciale rol spelen in de keten. Meer over dit onderwerp leest u hier


Het volledige debat is terug te kijken via: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/uitvoering-statiegeldsysteem-voor-blikjes

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.