NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRD-oproep aan nieuw kabinet: neem regie op een echte ketenaanpak

Datum: 03-05-2021
Wij als publieke (overheids)organisaties zijn een onmisbare schakel in de transitie naar een circulaire economie. En weten als geen ander wat wel en niet effectief is van landelijk tot op wijkniveau, als het gaat over het inzamelen van de verschillende grondstofcomponenten uit het huishoudelijk afval. In een vandaag verstuurde brief pleiten we voor regie op ketenaanpak. Dit doen we door middel van 7 aandachtspunten:

 

 1. Ontwerp circulaire minimumstandaarden voor producten en verpakkingen die nieuw op de markt komen. Een circulaire economie begint ermee dat nieuwe producten minimaal volledig te recyclen zijn, anders is het dweilen met de kraan open. Hiervoor zijn Europese minimum-standaarden nodig. Nederland is in Europa een koploper, die positie kan benut worden door ook hierin het voortouw te nemen.
 2. Zorg voor minder grondstoffengebruik bij ontwerp, productie & distributie van producten en verpakkingen. Een vermindering van verpakkingen kan bijvoorbeeld door navullen als optie in supermarkten te stimuleren. Bij het ontwerp van producten dient toekomstige reparatie te worden meegewogen.
 3. Stimuleer reparatie en hergebruik
  Dit kan door onder meer Circulaire Ambachtscentra en een echte uitvoering van het recht op reparatie.
 4. Zet naast meer grondstoffen scheiden ook in op de kwaliteit van gescheiden grondstoffenstromen. Dit kan door in alle stappen van de grondstofketens (van ontwerp tot recycling) de zuiverheid en zo hoogwaardig mogelijke recyclebaarheid als randvoorwaarden mee te nemen.
 5. Voorkom het verbranden van recyclebare stromen
 6. Beloon het gebruik van hergebruikt materiaal en recyclaat
  Wet- en regelgeving dient waar mogelijk recyclaat in verpakkingsmateriaal en producten ook actiever en beter te stimuleren en faciliteren.
 7. Recyclingcijfers moeten eenduidig, verifieerbaar en vergelijkbaar zijn zodat de juiste informatie gerapporteerd en gecommuniceerd wordt.

NVRD Brief aan onderhandelaars nieuw kabinet

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.