NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRD sluit zich aan bij het Plastic Pact

Datum: 29-10-2021
Een belangrijk onderdeel om in 2030 tot 50% minder grondstoffen en in 2050 tot een Circulaire economie te komen in Nederland, is dat we anders moeten omgaan met plastics en kunststoffen. Als gemeenten en hun publieke afvalinzamelaars spelen de NVRD-leden een cruciale rol bij het inzamelen en verwerken van kunststof. Door het ondertekenen van het Plastic Pact geven wij een duidelijk signaal af hoezeer onze leden zich dagelijks committeren aan deze doelen en een echt circulaire economie.

“Samen met de inwoners van Nederland zetten onze leden zich elke dag in om zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval te scheiden. Afval scheiden is topsport de komende jaren!” aldus Wendy de Wild, directeur NVRD.

Het Plastic Pact focust zich op het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen. Doelstelling van het pact is meer met minder plastic, om zo een circulaire economie te bespoedigen. Concreet zijn de volgende ambities gesteld voor 2025: 

  • Alle plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar
  • Er is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 
  • Minimaal 70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  
  • Alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Kijk hier welke organisaties nog meer zijn aangesloten bij het Plastic Pact

Meer informatie over het Plastic Pact: https://www.meermetminderplastic.nl/ 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.