NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRD start onderzoek naar onkruidbeheersing

Datum: 26-03-2020
Sinds 2016 is het bestrijden van onkruid op verharding met chemische middelen verboden. Dit heeft een grote invloed gehad op de onkruidbestrijding in Nederland. Gemeenten, reinigingsdiensten en aannemers zijn de afgelopen jaren samen op zoek gegaan naar een nieuw evenwicht in de kosten, kwaliteit en de in te zetten methoden. Dit is niet altijd even eenvoudig. 

Samen met een aantal leden zet de NVRD daarom een onderzoek in gang naar de huidige stand van zaken van de chemievrije onkruidbeheerding in Nederland. Naast een landelijke inventarisatie van ervaringen en de inzet van methoden en technieken wordt aandacht besteed aan mogelijke neveneffecten van chemievrije beheersing, zoals grotere wortelopdruk, alsook de effecten van andere trends en ontwikkelingen, zoals het langer wordende groeiseizoen door klimaatverandering.  Doel van het onderzoek is dus het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken, ervaringen en ontwikkelingen van de onkruidbeheersing in Nederland om vervolgens zowel de onkruidbeheersing te verbeteren en input te leveren en aanbevelingen te doen voor de toekomstige aanpak van onkruidbeheersing in zowel uitvoering als beleid. 

Om dit onderzoek in goede banen te leiden heeft de NVRD een stuurgroep en een klankbordgroep opgericht. Na de inventarisatie zijn een of meerdere werksessies voorzien waarin thema’s verder worden uitgediept en kennis en ervaringen worden gedeeld. Het onderzoek zal in de loop van april van start gaan.  

Heeft u interesse om bij dit onderzoek aan te sluiten, neem dan contact op met Max Narinx (narinx@nvrd.nl 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.