NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRD ziet veel inbreng voor LAP3 gehonoreerd

Datum: 28-01-2021
In het voorjaar van 2020 heeft de NVRD gereageerd op de voorgenomen wijziging van LAP3. In de onlangs gepubliceerde Nota van antwoord zien we dat veel van onze inbreng hierin een plaats heeft gekregen: Het basisvoorzieningenniveau voor de scheiding van huishoudelijk afval, wat als toetsingskader dient voor gemeenten die willen afwijken van de wettelijke scheidingsplicht, is behoorlijk genuanceerd en daardoor beter toepasbaar; Gemeenten hoeven metalen niet gescheiden in te zamelen als zeker is dat deze bij de verbranding worden teruggewonnen uit de reststroom; De richtlijn voor een adequaat voorzieningenniveau van de milieustraat is teruggebracht tot een richtlijn op hoofdlijnen in plaats van een richtlijn met gedetailleerde aanwijzingen en sluit hierdoor beter aan op de praktijk; De minimumstandaard voor luierrecycling is aangepast waardoor deze beter aansluit bij de ontwikkelingen van de techniek en de markt; De status van fermenteren als verwerkingstechniek voor organisch afval is verduidelijkt.

Bij het aanbieden van de Nota van antwoord heeft de Staatssecretaris bovendien aangegeven dat dit het laatste LAP is. Het volgende plan wordt een Circulair Materialenplan. Net als bij veel andere insprekers, stond ook dat op het verlanglijstje van de NVRD.

Niet gehonoreerd zijn:

  • De wens om de wijziging van de minimumstandaard voor matrassen pas in te laten gaan op het moment dat de producentenverantwoordelijkheid van kracht wordt;
  • De wens om de afvalscheiding door bedrijven meer verplichtend te maken.

Bijlagen: de volledige Nota van antwoord en de begeleidende brief van de Staatssecretaris

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.