NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

NVRDtalks over Lap3 en Amsterdam circulair online

Datum: 04-03-2021
Afgelopen periode werden er twee NVRDtalks opgenomen. Maarten Goorhuis ging dieper in op het Landelijk Afval Plan (Lap3) en Celine Heldring op Amsterdam Circulair. Deze talks zijn nu te bekijken in dit bericht en op youtube.

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een stad waar we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren. Om dit te bereiken heeft Amsterdam een circulaire strategie en uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete doelen. Het raamwerk voor deze strategie is gebaseerd op de Stadsdonut voor Amsterdam, opgesteld door de Britse econoom Kate Raworth.

Begin maart treedt het gewijzigde LAP3 in werking. Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) bevat het Rijksbeleid voor het beheer van afvalstoffen en het toetsingskader bij vergunningverlening.Samen met een aantal wetswijzigingen vormt dit het sluitstuk van de implementatie van de gewijzigde Europese regelgeving voor afvalstoffen. Maarten Goorhuis gaat in deze NVRDtalk in op de betekenis van het LAP voor gemeenten en afvalbedrijven, de gevolgen van de wijziging van het LAP en de daarmee samenhangende wetgeving.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.