NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Onderzoek effecten circulaire ambachtscentra

Datum: 14-05-2020
Met circulaire ambachtscentra komt er meer nadruk te liggen op producthergebruik in plaats van afvalverwerking. Door het bundelen van krachten tussen verschillende partijen wordt er voor steeds meer producten of materialen een tweede leven gevonden. Welke impact heeft een circulair ambachtscentrum? En wat weten we al over de succes- en faalfactoren? Eind 2019 voerde Antea in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de effecten van circulaire ambachtscentra. De resultaten vindt u in dit rapport.

Het onderzoek richt zich op de volgende hoofdvragen: Breng in kaart wat het effect is van circulaire ambachtscentra en welke factoren bij de ontwikkeling ervan van invloed (kunnen) zijn?

Het heeft een rapportage opgeleverd over verschillende elementen van een circulair ambachtscentrum. In het rapport worden factoren besproken die relevant zijn bij het opzetten van een CA (businesscase, samenwerking, bezoekers en grondstoffen/ producten). De verschillende onderzochte cases hebben de informatie opgeleverd waarop dit onderzoek gestut is. Verder is er een factsheet opgesteld (hfst 7) waarin de kennis overzichtelijk wordt weergegeven.

Het onderzoek is te vinden op de website van VANG-HHA.

Binnenkort meer nieuws over Circulaire Ambachtscentra.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.