NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Onderzoek naar afvalbranden door batterijen

Datum: 08-11-2022
Afvalbranden zijn al lange tijd een probleem in onze branche. De branden kunnen ontstaan bij overslagstations, bij de opslag voorafgaand aan de verwerking en soms ook al in inzamelvoertuigen zelf. ​De twee belangrijkste oorzaken van deze branden zijn broei en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen in het afval. Steeds vaker zien we dat er branden ontstaan door lithium-ion batterijen.
Om afvalbranden die ontstaan door batterijen te voorkomen, werken de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) en de Metaal Recycling Federatie (MRF) samen in een taskforce met Stichting Open en Stibat. De laatst genoemde organisaties zijn beide producentenorganisaties, verantwoordelijk voor elektrische apparaten en batterijen. 

Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende inzicht in de mate waarin deze batterijen (aantal en soort) voorkomen in het restafval en PMD. Daarom hebben genoemde partijen onderzoeksbureau De AfvalSpiegel opdracht gegeven om het aandeel batterijen (los en in elektrische apparaten) in het restafval en het PMD te onderzoeken. 

De AfvalSpiegel verzamelt de komende maanden de batterijen en de elektrische apparaten die zij bij hun reguliere sorteeranalyses (huishoudelijk afval en bedrijfsafval) tegenkomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden ingezet om gericht en effectief maatregelen te nemen.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.