NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Ongevallenenquête 2020 verstuurd

Datum: 28-01-2021
NVRD leden met een eigen inzameldienst ontvingen deze week de Ongevallenenquête 2020. Met het uitvoeren van deze enquête streven NVRD en Vereniging Afvalbedrijven naar meer inzicht in de ongevallen en oorzaken in de afval- en reinigingsbranche.  

Het aantal ongevallen in de afvalsector is in verhouding tot andere sectoren helaas nog steeds aan de hoge kant. Per 2018 is de NVRD bij de Vereniging Afvalbedrijven aangesloten voor het uitvoeren van de Ongevallenenquête. Hiermee komt nog meer informatie beschikbaar over ongevallen binnen de afvalsector in de breedte. Zo krijgen we meer zicht op de aantallen en oorzaken van de ongevallen, zodat de sector gericht en gezamenlijk kan werken aan het terugdringen van deze ongevallen.

Ongevallenenquête 2020
Deze week hebben alle NVRD-leden met een eigen inzameldienst de Ongevallenenquête over 2020 per mail ontvangen. Deze enquête wijkt licht af van de Ongevallenenquête 2019. In december 2020 werden de resultaten van de Ongevallenenquête 2019 gepresenteerd. De top vijf was als volgt:

  1. Prikken/snijden
  2. Struikelen/uitglijden
  3. Beknelling
  4. Geraakt door (heet) voorwerp
  5. Verrekken/verstappen

Het valt direct op dat drie uit vijf oorzaken bestaan uit samenvoegingen. NVRD en Vereniging Afvalbedrijven hebben besloten om deze uit elkaar te halen. Dit houdt in dat prikken, snijden, struikelen, uitglijden, verrekken en verstappen nu allen als separate oorzaken genoemd staan. Daarnaast is de oorzaak ‘onwel’ opgenomen in de Ongevallenenquête 2020, nadat deze veelvuldig werd ingevuld bij de oorzaak ‘anders, namelijk…’.

De resultaten van de Ongevallenenquête 2020 zullen in zomer 2021 bekend worden. Heeft u de Ongevallenenquête niet ontvangen en wilt u wel graag meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met post@nvrd.nl. 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.