NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat onvoldoende Circulair

Datum: 19-07-2022
Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode tot en met 2030 en is een aanvulling op het Klimaatplan uit 2020. Dit ontwerp-beleidsprogramma gaat onder andere in op uitgangspunten van het nationale beleid en de financiële instrumenten die worden ingezet ten behoeve van het klimaatbeleid.
​De NVRD vindt dat de koppeling tussen de circulaire economie en de klimaatdoelen sterker terug kan komen in het voorliggend beleidsprogramma. Daarnaast vinden wij dat er onvoldoende middelen en financiële instrumenten zijn weggelegd voor de transitie naar de circulaire economie, terwijl deze transitie belangrijk is voor het behalen van de doelstellingen op gebied van klimaatbeleid. Een circulaire economie draagt immers tot wel 45 procent bij aan de vereiste reductie van broeikasgassen zoals CO2. 

Momenteel worden de kansen voor de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie om elkaar te versterken onvoldoende benut. Zo zouden de beschikbare instrumenten voor beide transities veel beter op elkaar kunnen inspelen door bijvoorbeeld biobased technieken voor het maken van materialen op te nemen in de SDE++ regeling

Onze zienswijze, zoals gedeeld met het ministerie van Economische Zaken, is hier in te zien.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.