NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Open eindjes in aangekondigde producentenverantwoordelijkheid matrassen

Datum: 28-05-2020
In de Verzamelbrief met diverse onderwerpen voor het AO Circulaire Economie van 16 april 2020 meldt staatssecretaris van Veldhoven (I&W) dat met de producenten van matrassen een akkoord is bereikt over het aangaan van een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor matrassen. Hoewel de NVRD het toejuicht dat de matrasproducenten een dergelijk systeem inrichten, zijn er zorgen over de wijze waarop deze vrijwillige producentenverantwoordelijkheid tot stand dreigt te komen.

De NVRD vindt het sluiten van de matrasketen zeer belangrijk en heeft daarom in 2016 het initiatief genomen om met de ketenpartijen in gesprek te gaan. De relevante ketenpartners binnen de matrasketen werken sindsdien samen om tot een gesloten matrasketen te komen. Op sommige onderwerpen gaat dit soepel en snel, op andere onderwerpen zoals ook in dit bericht aangehaald ontstaan er zorgen.

De gemeentelijke inzamelstructuur voor matrassen – via de milieustraten – maakt een belangrijk onderdeel uit van de beoogde afvalbeheerstructuur die matrasproducenten uit hoofde van de vrijwillige producentenverantwoordelijkheid willen opzetten. Desondanks zijn gemeenten noch via de VNG noch via de NVRD op dit moment voldoende aangesloten bij de uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid, terwijl over onderwerpen als het gebruik van milieustraten, het overnemen van inzamel- en verwerkingskosten en de kosten voor natte en vieze matrassen in gezamenlijk overleg knopen doorgehakt moeten worden. Ook is er nog geen duidelijk tijdspad uitgestippeld, zodat bijvoorbeeld niet duidelijk is per wanneer kosten overgaan op matrasproducenten. Dat is een onwenselijke situatie. De NVRD heeft hiervoor zowel bij de staatssecretaris als bij de matrasproducenten aandacht gevraagd.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.