NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Regiobijeenkomst Noord 12 november

Datum: 03-11-2020
Wat hebben we het toch goed geregeld in Nederland als het om deelstromen gaat; de grondstoffen die worden gescheiden van huishoudelijk restafval – maar tegelijkertijd is er van alles aan de hand. De kwaliteit van de ingezamelde fracties loopt terug en de kosten nemen toe door teruglopende opbrengsten. Dat zorgt voor spanning in ons streven naar een circulaire economie met als uitgangspunt een minimale hoeveelheid restafval door maximale scheiding. De vraag die centraal staat tijdens de Regiobijeenkomst op 12 november is: Wie, Waar in de keten Wat kan doen om het tij te keren. Hierbij kijken we naar de producenten, consumenten en gemeenten omdat ‘eenieder zijn deel’ zal moeten oppakken om te komen tot verandering.

We starten met het algemeen beleidskader voor alle deelstromen om daarna specifiek in te gaan op oud Papier en Textiel.

Programma:

11.00 uur Opening door Miriam Hall – voorzitter

11.05 uur Ontwikkelingen door Maarten Goorhuis

11.15 uur Beleid rondom de deelstromen op hoofdlijnen met doorkijk naar toekomst; uitbreiding producentenverantwoordelijkheid en (internationale)marktontwikkeling. Kortom een start met wet-, regelgeving en uitvoer op hoofdlijnen - vanaf moment dat keten start bij de producent, vervolgens burgers die o.a. papier en/of textiel aanbieden tot het moment van de verwerking. Presentatie door Maarten Goorhuis.

11.30 uur De keten van Oud Papier - hoe was, is en wordt het en wat kan de Gemeente doen voor een betere kwaliteit en/of opbrengst. Hierbij wordt gekeken naar de producenten, consumenten en gemeenten. Presentatie door Jan Wieger de With, Manager Partner van VangNedt.

11.45 uur Tijd voor vragen

11.50 uur De keten van Textiel - hoe was, is en wordt het en wat kan de gemeente doen voor een betere kwaliteit en/of opbrengst. Hierbij wordt gekeken naar de producenten, consumenten en gemeenten. Presentatie door Erica van Doorn, directeur van Sympany.

12.05 uur Tijd voor vragen

12.10 uur Rondgang langs de velden over stand van zaken in Covid tijd.

12.25 uur Einde programma. Tijd om elkaar digitaal te ontmoeten tot 12.45 uur.

Aanmelden kan hier

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.