NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Staatssecretaris wil verbod op chemisch onkruidbeheer handhaven

Datum: 21-12-2020
Staatssecretaris Van Veldhoven wil op korte termijn de wettelijke basis van het gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen herstellen. Dit schrijft ze in een brief van 18 december aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft ze aan dat chemievrij onkruidbeheer de voorkeur heeft.  

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 24 november jl. in een arrest geconcludeerd dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw een wettelijke grondslag ontbeert. Staatssecretaris van Veldhoven is van mening dat chemievrij beheer de voorkeur verdient en wil de bestaande wettelijke grondslag zodanig aan passen dat het gebruiksverbod weer van kracht wordt. Deze aanpassing zal plaatsvinden door middel van een wetsvoorstel dat recent voor advies aan de Raad van State is gestuurd. Na het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De staatssecretaris wil de uitvoeringspraktijk hiermee zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zich in de komende  periode inspannen om in samenspraak met betrokken organisaties de onzekerheid voor de uitvoeringspraktijk weg te nemen. De NVRD heeft hierover inmiddels contact met het ministerie.

Medio Januari verschijnt het rapport Grip op onkruid. Het rapport gaat over de stand van zaken van onkruidbeheer in Nederland. Het onderzoek is begin dit jaar op initiatief van de NVRD uitgevoerd.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.