NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Startbijeenkomst leernetwerk Circulaire Ambachtscentra

Datum: 12-09-2019
Op donderdagmiddag 5 september vond de startbijeenkomst ‘Leernetwerk Circulaire Ambachtscentra’ plaats. In navolging van de prijsvraag is er een leernetwerk opgestart om vraagstukken te beantwoorden, kennis te delen en alle gemeenten een impuls te geven met het opzetten van een circulair ambachtscentrum.

Deze dag stond in het teken van ontmoeting tussen iedereen die bezig is met het ontwikkelen van een circulair ambachtscentra (CA). In het LEF Future Centre werd er gesproken over de toekomst het icoonproject en de eerste opgedane kennis over de plannen gedeeld. Met 60 aanwezigen was het een geslaagde inspiratievolle en interactieve middag.

Tijdens de opening werd met een poll bepaald welke onderwerpen uitgelicht gingen worden. Het publiek was vooral geïnteresseerd in vraagstukken omtrent de juridische, samenwerking tussen partijen, businesscase en de sociaaldomeinkant van de CA.

De gevarieerde groep mensen zorgde voor interactieve werksessies. Bij de juridische werkgroep was Marja Achterberg de vraagbaak, ze voert tevens het onderzoek uit naar de juridische kant van circulaire ambachtscentra. Bij de groep ‘businesscase’ werden mogelijke verdienmodellen besproken en discussieerde men over de waarde van een CA en hoe je die kunt meten. In de andere werkgroep concludeerde men dat een CA niet zonder het sociale domein kan. Vraag hierbij is hoe kan dit goed begeleid en bekostigd worden? Verder werd bij ‘samenwerken’ het organiseren van een vruchtbare samenwerking tussen alle partijen besproken; welke partijen heb je nodig, hoe krijg je iedereen op één lijn en hoe blijf je partners binnen het project.

Als afsluiting werden de belangrijkste bevindingen gedeeld. Van de bijeenkomst is ook een visueel verslag gemaakt. Het uitgebreide verslag van deze dag volgt nog. Hierin komt meer informatie te staan over de werkgroepen, wat er is opgeschreven, is besproken en het vervolg van het leernetwerk.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.