NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Statiegeld op kleine én grote PET-flessen, maar niet op blik

Datum: 04-07-2019
Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het ontwerpbesluit voor de invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Het nieuwe ontwerpbesluit is onlangs gepubliceerd. Hierin worden producenten verplicht om ervoor te zorgen dat 90% van de op de markt gebrachte plastic flessen weer gescheiden worden ingezameld. Dat geldt voor alle verpakkingen van kunststof met een inhoud van 3 liter of minder. Deze verplichting sluit aan op de nieuwe eisen die Europa heeft gesteld aan de inzameling van kunststofflessen.

Daarnaast is in het ontwerpbesluit de mogelijkheid opgenomen dat statiegeld wordt ingevoerd voor kunststofflessen voor frisdrank en water met een inhoud van 3 liter of minder. Daarmee kan ook het bestaande statiegeldsysteem voor grote PET-flessen een wettelijke basis krijgen. Onder andere de NVRD had hier in haar inspraakreactie op aangedrongen omdat deze wettelijke grondslag tot dusver ontbrak. Flessen voor sappen en zuivel zijn uitgezonderd van de statiegeldbepalingen, maar niet van de bepaling dat ook hiervan 90% gescheiden moet worden ingezameld. Het bedrijfsleven kan er zelf voor kiezen om ook deze onder het statiegeldregime te brengen.

Blikjes blijven echter nog steeds geheel buiten beeld. Het risico is daardoor groot dat veel kunststof flesjes in de komende jaren worden vervangen door blikjes waarvoor geen inzamelverplichting geldt en ook geen statiegeld. Het is dan ook een gemiste kans dat in het besluit niet tevens de mogelijkheid is gecreëerd om statiegeld op blikjes te introduceren. De NVRD dringt erop aan dat zorgvuldig wordt gemonitord in welke mate deze verschuiving zich voordoet en wat hiervan de gevolgen zijn voor het zwerfafval en verwacht dat het Ministerie daar zo nodig alsnog op ingrijpt. Temeer daar de milieubeweging onlangs nog alarm sloeg over het feit dat blikjes niet alleen uit metaal bestaan, maar ook een plastic laagje bevatten, waardoor het zwerfafval van blik ook bijdraagt aan de verspreiding van plastic in het milieu.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.