NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Toenemende rol overheid gedomineerde afval- en grondstoffenbedrijven bij het beheer van de openbare ruimte

Datum: 17-08-2021
De afgelopen jaren heeft zich binnen gemeenten in Nederland een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarbij gemeenten een keuze maken van uitvoering naar regie. Ten aanzien van huishoudelijk afvalbeheer zien we al een hele tijd dat veel gemeenten de uitvoering van de hiermee gemoeide uitvoeringstaken overdragen aan verzelfstandigde overheidsorganisaties. Ook op het gebied van taken in het fysieke domein (beheer buitenruimte, infrastructuur) zien we dat gemeenten steeds vaker de afweging ‘van uitvoering naar regie’ maken.  Meerlanden (overheid gedomineerd bedrijf voor 8 gemeenten) heeft IPR-Normag onderzoek laten doen naar de uitvoering van reinigings- en beheertaken in de buitenruimte door overheid gedomineerde afval- en grondstoffenbedrijven.  

In Nederland zijn ongeveer 28 organisaties (gemeenschappelijke regelingen en publieke bedrijven) actief in 213 gemeenten voor zo’n 9 miljoen Nederlanders.

Verbreding
Uit het onderzoek blijkt onder andere een duidelijke verdieping en verbreding van overheid gedomineerde afval- en grondstofbedrijven in hun rol en dienstverlening. Bekend is dat zij zich steeds meer ontwikkelen tot partner van de deelnemende gemeenten bij het bewerkstelligen van de doelen op het gebied ‘van afval naar grondstof’. Op basis van dit uitgevoerde onderzoek is ook een trend van verbreding van het taakveld Beheer Openbare Ruimte (BOR) zichtbaar: vanaf 2010 is een duidelijke trend dat gemeenten steeds meer BOR-taken overdragen aan hun overheid gedomineerde afval- en grondstoffenbedrijven.

Meer informatie en het volledige rapport en uitkomsten: Trendanalyse BOR-taken bij overheidsgedomineerde afval- en grondstofbedrijven

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.