NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Tweede Kamer wil producentenverantwoordelijkheid op tapijt

Datum: 20-02-2020
Vorige week heeft de Tweede Kamer enkele moties aangenomen die eind vorig jaar waren ingediend. Zo werd de motie van Jessica van Eijs (D66) aangenomen die de regering opdraagt om de invoering van producentenverantwoordelijkheid voor vloerbedekking te onderzoeken, en met voorrang voor tapijt. Zij constateert dat van de 1,6 miljoen ton tapijtafval in Europa slechts 1 tot 3% wordt gerecycled en dat de circulaire mogelijkheden van vloerbedekking daarmee niet worden benut.

Ook nam de Kamer een motie aan van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) die de regering oproept om in kaart te brengen hoe de export van kunststofafval naar landen buiten de OESO aan banden gelegd kan worden. Dit ter voorkoming van schijn-recycling en dumping van Europees kunststofafval in landen in bijvoorbeeld het verre Oosten.

Tot slot legt de VVD zich nog niet volledig neer bij de nieuwe importheffing op brandbaar restafval en heeft via een motie afgedwongen dat de regering moet monitoren of het beoogde effect van deze maatregel, een reductie van 0,2 Megaton CO₂, ook daadwerkelijk gehaald wordt.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.