NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Datum: 26-10-2021
Deze week heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 (UPCE) gepubliceerd. Voor het ministerie is dit één van de belangrijkste documenten waar, in de jaarlijkse beleidscyclus, naar toe wordt gewerkt. Ondanks dat het een beleidsluw document is vanwege het demissionaire kabinet, staan er zeker ook zeker interessante onderwerpen en raakvlakken met de activiteiten van de NVRD in.

Wat vooral opvalt is dat het ministerie zich hard inzet voor intensivering van het beleid voor circulaire economie. Ook geeft ze aan dat ze meer werk wil maken van ‘drang en dwang’ door scherpe normenring, wet- en regelgeving en scherpere doelen. Het ministerie gebruikt een aantal rapporten waarin deze keuzes verder worden toegelicht. De verwachting is dat de conclusies en bevindingen uit deze onderzoeksrapporten de basis zullen vormen voor de formerende partijen om te komen tot een regeerakkoord en later het regeerprogramma. De drie belangrijkste zijn:

Het UPCE is opgebouwd uit 5 transitieagenda’s. De NVRD is actief lid van het transitieteam Consumptiegoederen. Daarnaast wordt er in het UPCE een aantal projecten uitgelicht waarbij de NVRD nauw betrokken is. Zoals het icoonproject Circulaire Ambachtscentra, de stuurgroep Circulair Textiel en het programma 'Meer en betere recycling'. De verwachting is dat het UPCE door de Tweede Kamer wordt besproken tijdens het commissiedebat circulaire economie van 18 november aanstaande. 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.