NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Update uit Europa

Datum: 24-05-2022
Naast Nederland zijn er ook op Europees vlak allerlei relevante ontwikkelingen die van toepassing zijn op onze sector. Als NVRD zijn wij ook aangesloten bij Municipal Waste Europe (MWE). Wij geven u graag regelmatig en indien relevant een Update uit Europa.
​Mochten er verdiepende vragen zijn? Schroom niet en neem contact op met Ralph Peters (peters@nvrd.nl)

Duurzame financiering 
Het Sustainable Finance Stakeholder Platform (SFSP) is een permanente deskundigengroep die door de Europese Commissie is aangesteld om de implementatie van de taxonomie te begeleiden. Op 30 maart publiceerde SFSP zijn eindrapport (rapport & bijlage) met aanbevelingen aan de Commissie. 

Kaderrichtlijn afvalstoffen / Waste Framework Directive (WFD) 
In maart en april zijn er drie workshops georganiseerd door de Europese Commissie (EC) rondom de studie van de effectbeoordeling van de herziening van de WFD. Deze studies zijn in opdracht van de EC door verschillende adviesbureaus uitgevoerd. De studies omvatten:
  • De voorbereiding voor hergebruik en recycling
  • Gebruikt textiel en textielafval
  • Afvalpreventie
Textiel en grofvuil waren de meest relevante onderwerpen voor discussie en input van de deelnemers. De volgende ronde workshops is naar verwachting eind juni. Via de verschillende stuur- en expertgroepen zullen we ook namens de NVRD input leveren. 

Eerste circulaire economie pakket 
Op 30 maart heeft de Commissie een reeks relevante initiatieven gepubliceerd: de strategie voor duurzaam en circulair textiel, de communicatie over duurzaam productbeleid, de herziening van de Ecodesign-richtlijn, de herziening van de bouwproductenverordening en het voorstel voor regels om het consumentenrecht te versterken. Het pakket omvat veel belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld het verbod op vernietiging van geretourneerde goederen en het digitale Product Paspoort. 

Recht op reparatie
Op 4 april heeft MWE, mede namens de NVRD een reactie ingediend op de openbare raadpleging van de Commissie over 'Duurzame consumptie van goederen en de bevordering van reparatie en hergebruik'. De Commissie zal naar verwachting aan het eind van het jaar een voorstel goedkeuren. 

Herziening van de richtlijn verpakking en verpakkingsafval
Op 29 april maakte de EC tijdens een online conferentie bekend dat de Commissie gaat voorstellen dat de richtlijn een verordening wordt, zoals ook al is gebeurd met de richtlijnen voor batterijen en eco-design. Het voorstel voorziet in een verplicht statiegeldsysteem voor plastic drankflessen met minimumvereisten in de hele EU. Het voorstel zal naar verwachting op 21 juli worden gepubliceerd als onderdeel van het Circular Economy Package II.

Harmonisatie van afvalinzamelingssystemen 
Op 27 april organiseerde MWE een informatieve bijeenkomst over de Harmonisatie van afvalinzamelingssystemen. Dit gebeurde met Europese belanghebbenden uit lokale overheden, regio's en merken. De deelnemers toonden grote interesse in het Scandinavische Labelling System als basis voor een geharmoniseerd systeem voor gescheiden inzameling. Op 9 mei organiseerde ook de ISWA een openbaar webinar. Hieruit bleek dat ISWA-leden uiteenlopende meningen hebben over geharmoniseerde kleurenbakken, maar harmonisatie op het gebied van sorteerkwaliteitsnormen en afvalstromen steunen, evenals geharmoniseerde regels over digitalisering voor gegevensverzameling.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.