NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Update VNG-Model Afvalstoffenverordening

Datum: 01-04-2021
De model-afvalstoffenverordening van de VNG is vernieuwd. Een belangrijke aanleiding hiervoor was het Besluit 'Gescheiden Inzamelen Huishoudelijk Afval' dat vorig jaar in werking trad en waarin gemeenten de wettelijke verplichting hebben om een aantal deelstromen (GFT, papier, metaal, kunststof, glas, textiel, gevaarlijk afval, AEEA) gescheiden in te zamelen. Gemeenten mogen bij de afvalstoffenverordening afwijken van de plicht tot gescheiden inzamelen van kunststof, glas en/of metaal wanneer een andere wijze van inzamelen niet van invloed is op het hergebruik- of recyclingpotentieel.

In de praktijk zullen nagenoeg alle gemeenten de verordening hierop moeten aanpassen omdat zowel de nascheiding van PMD uit restafval, als de gecombineerde inzameling van PMD in één fractie, niet worden beschouwd als ‘gescheiden inzameling’.

In de vernieuwde modelverordening is ook voorzien in regelgeving voor de invoering van een ja/ja sticker tegen ongewenst reclamedrukwerk. De verplichting om regels te stellen over het afgeven, bewaren en inzamelen van dode gezelschapsdieren is eveneens verwerkt in de update. De actualisatie is inhoudelijk begeleid door een klankbordgroep met leden van VNG en NVRD.

De geactualiseerde verordening is te vinden op: https://vng.nl/brieven/actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.