NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

VANG-kennisbijeenkomst Diftar Paradox

Datum: 06-06-2019
Op 4 juni 2019 vond de VANG-kennisbijeenkomst over de ‘Diftar-paradox’ plaats. Uit de inleiding bleek al dat Diftar niet de hoofdschuldige is van scheve verhoudingen op de financiële balans. Veel andere kosten stijgen op dit moment (verwerking, transport, verbranding, etc.), terwijl de afvalstofheffing en andere inkomsten in de meeste gemeenten niet meestijgen.

Tijdens deze ochtend waren de gemeenten Deventer, Gouda en Ede uitgenodigd om hun ervaringen te delen over hun Diftartraject. Tips van deze gemeenten zijn om het invoeren van Diftar van tevoren goed te framen en communiceren naar de gemeenteraad en inwoners. Diftar is een middel, financiële prikkel, om het aantal kilo’s restafval flink te reduceren, maar niet per sé bedoeld om heffingen te verlagen. Met Diftar ga je niet omlaag in kosten, maar stijgen de kosten minder hard.

Verder is het van belang om goed te blijven rekenen. Hoe hoog gaat de variabele heffing, de prikkel, worden en hoe hoog wordt de vaste afvalstoffenheffing. Koppel Diftar los van de vaste kosten. Er zijn gewoon erg veel vaste kosten in afvalinzameling en verwerking, dit is niet goed op te vangen met variabel tarief. Het is zoeken naar een evenwicht tussen de kosten en inkomsten.

Ook moet er gekeken worden naar betere ondersteuning voor gemeenten die pionieren richting de doelstelling van 30 kilo restafval. Hoe gaan we die 30 kilo halen? En hoe compenseren we gemeenten die projecten en onderzoeken hebben opgestart, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden door heel Nederland?

Concluderend zijn drie punten van belang om een diftar-paradox tegen te gaan:
1.
Goed framen van het doel van Diftar, de verwachte resultaten en de boodschap naar buiten en de gemeenteraad.
2.
Blijven rekenen. Het is zoeken naar een evenwicht tussen de kosten en inkomsten (variabel en vaste heffing).
3.
Hou er rekening mee dat Diftar een goede prikkel is om restafval te reduceren, maar niet om de afvalstoffenheffing te verlagen.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.