NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

VANG-webinar kwaliteit PMD online te bekijken

Datum: 01-07-2021
Op 17 juni vond een VANG-webinar plaats waarbij de kwaliteit van het ingezamelde PMD centraal stond. Na een inleiding over de brede aandacht voor kwaliteit vanuit het VANG-programma, werd nader ingezoomd op de kwaliteit van PMD.

Daarbij werd een toelichting gegeven op de afspraken die in de ketenovereenkomst zijn vastgelegd, de toepassing van het beoordelingsprotocol, de stoorstromen die van invloed zijn op de kwaliteit van PMD en de communicatiecampagne Recycleklaar. Tot slot gaf de gemeente Rijssen-Holten een mooie presentatie over de wijze waarop zij de kwaliteit van PMD hebben verbeterd in het afgelopen jaar en daarmee de afkeur van PMD hebben aangepakt. De antwoorden op de vragen die in de chat zijn gesteld maar niet tijdens het webinar zijn beantwoord, zullen begin volgende week aan de deelnemers toegestuurd worden. Het webinar is hier terug te kijken.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.