NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Vaststelling andere regels voor uitvoering PV inzake verpakkingen

Datum: 30-09-2021
Op 23 september j.l. is de vaststelling van nadere regels voor het verslag over de uitvoering van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake verpakkingen in het Besluit beheer verpakkingen 2014, gepubliceerd. De publicatie kunt u vinden via deze link. 

De NVRD is een van vier partijen die een reactie op de consultatie heeft ingediend. Onze inbreng in een paar kernpunten:

  • Meer duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie over de wijze van verslaglegging.
  • Duidelijk borgen van afspraken uit het Basisdocument Monitoring 2013-2022 in het Monitoringsprotocol.
  • Naast hergebruik van verpakkingen dient ook materiaalgebruik met dezelfde toepassing in de verslaglegging te worden meegenomen.
  • Enkele noodzakelijk suggesties met betrekking tot het nieuwe rekenpunt voor kunststofverpakkingen

De volledige inbreng van de NVRD is te vinden via deze link.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.