NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Verbetering afvalscheiding zet nog steeds door

Datum: 04-07-2019
Het CBS maakte onlangs bekend dat de gescheiden ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval in 2018 verder is gestegen. Het CBS berekent voor 2018 een scheidingspercentage van 58%.

De cijfers van het CBS houden nog geen rekening met het resultaat van nascheiding (zowel nascheiding van PMD, als van grof restafval). Deze cijfers komen later dit jaar beschikbaar. Het totale niveau van afvalscheiding zal hierdoor waarschijnlijk uitkomen op ca. 180 à 185 kg restafval per inwoner (63% à 64% afvalscheiding). Vorig jaar was dat nog 198 kg (incl. nascheiding).

Vanaf 2014 zit het scheidingspercentage weer in de lift. In de jaren daarvoor bleef het lang stabiel rond de 50%. De doelstelling van 75% afvalscheiding ligt ook met de jongste cijfers nog niet binnen bereik, maar ten opzichte van 2014 is wel een forse toename van het scheidingsresultaat bereikt.

De verwachting is dat ook dit jaar het niveau van afvalscheiding nog verder zal toenemen. De kwaliteit van de gescheiden deelstromen is in sommige situaties wel een aandachtspunt. Binnen het programma VANG-HHA wordt hier extra aandacht aan besteed.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.