NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Verslag bijeenkomst ‘kwaliteit gft-afval en textiel’ – 24 juni 2021

Datum: 30-06-2021
Vanuit het VANG Huishoudelijk Afval programma werd op donderdag 24 juni 2021 de bijeenkomst 'kwaliteit gft-afval en textiel' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden de handboeken 'regie op kwaliteit gft' en 'regie op de textielketen' gepresenteerd. Ook werden de leernetwerk bijeenkomsten afgetrapt die later dit jaar zullen plaatsvinden. De handboeken zijn op de website van VANG-HHA te vinden. Het belang van goede kwaliteit gft en textiel, wat goede inzamelinterventies zijn, welke aanpakken positief bijdragen aan de kwaliteit en hoe je communicatie kan inzetten, waren onderwerpen tijdens de bijeenkomst.

Marijn Teernstra (RWS) sprak over de ontwikkelingen in het VANG-Programma en de focus op kwaliteit. Daan Middelkamp (NVRD) presenteerde de handboeken, hoe ze te gebruiken en wat er instaat. Michiel Westerhoff (Circulus Berkel) vertelde over de rol van de gemeente in de textielketen. Simon van der Schouw (Meerlanden) deelde de ervaringen van Meerlanden op het gebied van gft en de ‘Groene Energiefabriek’. Tot slot sprak Angelique van der Heijden (gemeente Nijmegen) over de aanpak van de gemeente om aan de kwaliteit van het gft te werken, de maatwerktrajecten boden hier een uitkomst.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is op de VANG-website te vinden. Voor verdere vragen over de handboeken gft-afval en textiel, vragen over VANG-hha en de afvalinzameling en verwerking van deelstromen kan gemaild worden naar: marijn.teernstra@rws.nl en middelkamp@nvrd.nl

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.