NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Vertraging UPV Textiel

Datum: 06-12-2022
De UPV Textiel krijgt te maken met enige vertraging. Deze zou in januari 2023 in werking treden, maar het Ministerie van IenW is nog in afwachting van het advies van de Raad van State. IenW zet erop in dat de UPV vóór de zomer van 2023 in werking treedt.

​De exacte datum waarop de UPV Textiel van kracht wordt, is nog niet bekend. Voor de doelstellingen die in de UPV beschreven staan, heeft het uitstel geen gevolgen. Deze zullen zoals beoogd per 2025 gaan gelden. Dit betekent dat producenten in 2025 verantwoordelijk zijn voor het behalen van de hergebruik en recyclingdoelstelling zoals genoemd in de UPV.

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid stelt textielproducenten verantwoordelijk voor de gehele weg die textiel aflegt. Van produceren tot inzameling, sortering, recycling en het hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Onder textiel valt kleding en huishoud- en woningtextiel.

Meer nieuws

Meer artikelen lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerd nieuws te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.