NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Vervuilingspercentage OPK: 3 of 5%?

Datum: 21-11-2019
Naar aanleiding van het bericht in de laatste nieuwsbrief over toename van de afkeur van oud papier en karton hebben we verschillende reacties ontvangen. Uit de reacties blijkt dat er onder andere onduidelijkheid is over de toegestane vervuilingsgraad van het oud papier en karton. Vorig jaar is er een nieuw Papiervezelconvenant gesloten tussen VNG en PRN. Hierin is het maximaal toegestane vervuilingspercentage verlaagd van 5 naar 3%. Sommige afnemers hanteren inmiddels dit lagere percentage als norm.

Voor gemeenten is het Papiervezelconvenant echter niet bindend. De doorwerking van de afspraken gaat via de deelnemingsovereenkomsten tussen gemeente en PRN. De deelnemingsovereenkomsten van gemeenten zijn nog niet aangepast aan het nieuwe convenant. Gemeenten hebben daardoor nog een overeenkomst, waarin het toegestane vervuilingspercentage 5% is. Dit percentage is nu dan ook nog leidend

PRN wil binnenkort graag nieuwe deelnemingsovereenkomsten aanbieden aan gemeenten, waarin de wijzigingen in het convenant zijn verwerkt. Tot die tijd is de ‘oude’ versie dus geldend. De NVRD heeft overigens aan PRN aangegeven het belangrijk te vinden dat in een nieuwe deelnemingsovereenkomst ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop vervuiling wordt bepaald.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.