NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Verzoek tot maand uitstel Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

Datum: 27-10-2022
Het NPCE is een concretisering van de ambitie om te komen tot een Circulair Nederland in 2050. Dat maakt een zorgvuldige invulling hiervan van groot belang. Het huidige conceptprogramma vormt een goed vertrekpunt, maar de tijd die maatschappelijke partners krijgen om op dit concept te reageren is te kort. Omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit roept de NVRD samen met vier andere partijen op tot een maand uitstel.
Eerder publiceerden wij al dat we als NVRD bijdragen aan de ontwikkeling van dit programma. Het kabinet heeft aangekondigd het NCPE in december naar de Tweede Kamer te willen sturen. Momenteel werken ambtenaren bij verschillende departementen hard om een programma neer te zetten dat ambitieuze en concrete doelen beoogt richting 2030 en 2050. Een dergelijk programma kan echter niet tot stand komen zonder belangrijke stakeholders, die nauw begaan zijn met de transitie naar een circulaire economie, voldoende te betrekken. Stakeholders, waaronder de NVRD, hebben veel concrete en constructieve ideeën over hoe we de transitie naar een circulaire economie kracht bij kunnen zetten. Er ligt een goed conceptprogramma, maar door de zeer korte doorlooptijd was er onvoldoende ruimte om alle ideeën en feedback in te brengen. 

Natuur & Milieu, Recycling Netwerk Benelux, Natuur en Milieufederaties, De Jonge Klimaatbeweging en de NVRD stellen daarom voor het programma met maximaal één maand uit te stellen. Dit creëert ruimte voor gesprekken met ons als maatschappelijke en circulaire partners, wat de inhoudelijke verdieping, zorgvuldigheid en concreetheid van het programma ten goede komt. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het NPCE uiteindelijk meer recht zal doen aan de breed gedragen ambitie Nederland Circulair in 2050. De volledige brief van de 5 genoemde organisaties is hier te bekijken.  


Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.