NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

VNG brief over nieuwe afspraken verpakkingen

Datum: 06-09-2019
Vandaag heeft VNG gemeenten per brief geïnformeerd over de nieuwe afspraken die in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn gemaakt. Sinds de tussentijdse evaluatie begin vorig jaar is door VNG en NVRD, na eerst haar inzet zorgvuldig bepaald te hebben, in verschillende werkgroepen met het Afvalfonds en Nedvang gewerkt aan dit nieuwe totaalpakket aan afspraken.

Geen gemakkelijke klus maar uiteindelijk ligt er een totaalpakket aan afspraken voor, dat aan de 10 uitgangspunten voor de publieke inzet voldoet. Belangrijke afspraken zijn onder andere gemaakt over:

  • Financiële afronding 2017, 2018, 2019
  • Nieuwe systematiek kostenvergoedingen vanaf 2020 waarbij er een splitsing wordt gemaakt tussen de inzamelvergoeding en post-collectipon en vermarkting
  • Duidelijkheid over inzameling PMD waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen verpakkingen/niet-verpakkingen wel /niet recyclebare verpakkingen. De focus komt te liggen op het voorkomen van stoorstromen
  • Keuzemogelijkheden in de rol en mate van betrokkenheid van gemeenten in de keten

Momenteel worden bovenstaande afspraken verder uitgewerkt waarbij er speciale aandacht is voor de bestaande contracten en de transitie naar de nieuwe afspraken. Voor nascheiding wordt nog in een aparte werkgroep aan de invulling van de afspraken gewerkt.

Bijeenkomsten
De voorgestelde nieuwe afspraken worden aan gemeenten en hun publieke bedrijven toegelicht tijdens twee bijeenkomsten die door de NVRD en VNG worden georganiseerd op 25 september (Utrecht) en 3 oktober (Zwolle). Het nieuwe en volledige pakket aan afspraken wordt, afhankelijk van de reacties van zowel gemeenten als VNG-bestuurders, naar verwachting ter  instemming voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 29 november 2019.

Brief VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval-en-circulaire-economie/brieven/nieuwe-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.