NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Week van de Veiligheid 2022

Datum: 21-04-2022
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseert van 30 mei tot en met 3 juni de Week van de Veiligheid. Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal.

​Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk. De StAA schrijft bedrijven geen stramien voor. Bedrijven kunnen activiteiten organiseren die passen bij het bedrijf, bij de bedrijfscultuur en bij de eigen risico's, wensen en behoeften. Zolang het maar over veilig en gezond werken gaat en bij de communicatie over de activiteiten duidelijk is dat deze plaatsvinden in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid. 

Gebruik onderstaande hulpmiddelen uit onze toolbox om uw Week van de Veiligheid kracht bij te zetten: 

 


Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.