NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Week van de veiligheid: ongevallen enquête

Datum: 06-06-2019
De Vereniging Afvalbedrijven voert jaarlijks de Ongevallenenquête uit. Hiermee wil zij zicht krijgen op het aantal ongevallen en oorzaken van deze ongevallen om zo gericht activiteiten te ontplooien, die uiteindelijk het aantal ongevallen naar beneden brengen. Om dit inzicht te verstevigen, slaan de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD voor het eerst de handen ineen bij de gezamenlijke uitvoering van de Ongevallenenquête.

Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van het aantal en de aard van ongevallen voorgevallen bij de verwerking, recycling én inzameling van afval in Nederland. Daarnaast komt er meer informatie beschikbaar over verschillende soorten ongevallen. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) registreert alleen ernstige en dodelijke ongevallen, terwijl de Ongevallenenquête ook kijkt naar kleinere ongevallen, waarvoor EHBO of een medische behandeling is verleend. De resultaten van de Ongevallenenquête worden dit najaar bekend gemaakt.

De samenwerking van de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD bij de uitvoering van de Ongevallenenquête is een voorbeeld van de ambitie van beide brancheverenigingen om de veiligheidscultuur binnen de afvalsector te verbeteren en het aantal ongevallen in de afvalsector naar beneden te brengen. Om deze ambitie verder te realiseren, werken de brancheverenigingen aan een meerjarenprogramma 2020 – 2023 dat in het najaar gereed zal zijn.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.