Persoonsgegevens, ook al wil de gemeente Arnhem deze koppeling helemaal niet maken. Aangezien Arnhem per 1 januari 2018 naar alle waarschijnlijkheid overstapt op het Diftar systeem, zal de gemeente vanaf dat moment een doeleinde hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. De AP ziet in het kader van de invoering van het Diftar systeem af van handhaving. Duidelijk is dus dat bij een Diftar systeem stortgegevens mogen worden gekoppeld aan adressen. De NVRD zal in de aankomende periode contact opnemen met de AP om verder te spreken over het besluit en over het komen tot een overzicht van gerechtvaardigde doelen voor het gebruik van afvalpassen gekoppeld aan adressen. Op dit moment wordt in samenwerking met Hekkelman Advocaten al gewerkt aan een concept privacyverklaring waarmee gemeenten en afvalinzamelaars burgers kunnen informeren over de reden waarom en de wijze waarop in het kader van afvalinzameling met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook wordt gewerkt aan een intern werkend privacy protocol voor zowel gemeenten als afvalinzamelaars. Voor meer informatie over het privacy dossier kunt u contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl / 088 – 377 00 27)