Bekijk hier het filmpje waarin onder andere Han Noten voorzitter van de NVRD en Gerben Wigmans van directeur Stadbeheer Rotterdam vertellen waarom alle leden gewoon moeten beginnen met het circulair inkopen van minicontainers.

 

De stukken zijn in nauwe samenwerking en samenspraak met Midwaste, HVC, Meerlanden, ZRD, Circulus-Berkel, gemeente Utrecht, Rotterdam, Terneuzen, Houten en De Bilt opgesteld. Ze zijn te vinden op de site van de NVRD (www.nvrd.nl/circulair) en bestaan uit selectiecriteria, een programma van eisen, gunningscriteria, een inschrijfformulier en een toelichting.

Ieder NVRD lid kan de stukken naar eigen wens aanpassen. De NVRD roept al haar leden op de stukken te gebruiken. Op die manier zetten we als branche een concrete stap richting de circulaire economie.