De voorbereidingen van het vernieuwde VANG-programma zijn in volle gang. De nieuwe website is online, en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende kennisproducten waarmee we gemeenten de komende gaan helpen bij het behalen van de doelstellingen rondom kwaliteit en recycling.

In de tussentijd blijft de VANG-winkel natuurlijk gewoon geopend! Heeft u vragen over de nieuwe doelstellingen, kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van nieuw gemeentelijk grondstoffenbeleid, of bent u op zoek naar kennis en ervaringen van andere gemeenten met verschillende beleidsinstrumenten? Neem dan contact op met een van de gemeenteadviseurs: Koos van Dael (vandael@nvrd.nl) en Samuel Stollman (Stollman@nvrd.nl)