Het beleidsprogramma bevat drie lijnen. De eerste lijn ziet op de ontwerp en productiefase, de tweede lijn op de aanschaf- en gebruiksfase en de derde lijn op de afdankfase. Onderwerpen als producentenverantwoordelijkheid en de inrichting van een ketenoverleg zijn in het Beleidsprogramma verder uitgewerkt. Wat betreft producentenverantwoordelijkheid wordt ingezet op een vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De Staatssecretaris geeft aan hierover in het voorjaar van 2021 een voorstel te zullen doen aan de Tweede Kamer. Het Ketenoverleg moet leiden tot samenwerking tussen partijen, vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, om de ambities uit het Beleidsprogramma te bereiken. Aan het ketenoverleg zullen in ieder geval Modint, INretail, koplopende bedrijven, VNG, BKN, VHT en NVRD deelnemen.

Naast het beleidsprogramma zijn ook een drietal onderzoeken aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een onderzoek ‘Kledinglabels: nauwkeurig of niet’ naar de nauwkeurigheid van de verklaringen over de samenstelling van kledinglabels, het ‘Fast Fasion onderzoek’ naar de problemen en negatieve gevolgen van fast fashion voor het milieu en de ‘Massabalans textiel 2018’ naar de massabalans van het ingezameld afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking.

Een link naar de brief waarin het Beleidsprogramma aan de kamer werd gestuurd, treft u hier aan. Een link naar het Beleidsprogramma treft u hier aan.