De startbijeenkomst was deze keer als een videoconference georganiseerd. Dat verliep bijzonder goed, met ruim 60 deelnemers online. Naast een welkom vanuit de NVRD waren er bijdragen van Rijkswaterstaat en van de Vlaamse zusterorganisatie Interafval. De opzet en planning van de benchmark is uitgebreid toegelicht door Cyclus management. Na een aarzelend begin kwam ook de interactie tussen de deelnemers goed op gang.

Aanhaken bij de benchmark kan overigens nog steeds! Kijk op: www.benchmarkafval.nl