Het kan u verder helpen bij het behalen van de landelijke VANG-doelstellingen voor huishoudelijk afval en het leveren van een bijdrage aan een circulaire economie in Nederland. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid tot deelname aan de Benchmark-light. Doet u ook mee?

Meer informatie: www.benchmarkafval.nl