Peiljaar 2022 kan worden gezien als het eerst jaar na de coronajaren 2020 en 2021 dat er weer 'normaal' geleefd, geconsumeerd en afgedankt werd. Een vergelijking van peiljaar 2022 met de jaren ervoor, levert in sommige gevallen vreemde curves op. We zien nu dat de hoeveelheid verbrandbaar restafval weer afneemt, na toename in de Corona-jaren.

Tijdens Corona-jaren 2020 en 2021 ging men veelal aan de slag met verbouwingen en opruimen, met een toename van grof huishoudelijk afval tot gevolg. Daarnaast werd thuiswerken de norm, waardoor we een verschuiving zagen van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval. Met gemiddeld 463kg huishoudelijk afval per inwoner in peiljaar 2022 zitten we weer op het (lage) niveau van vóór corona, en zelfs iets daaronder. Het jaar 2022 was ook een droog jaar waarin weinig snoei- en loofafval vrijkwam, dat terug te zien is in het huishoudelijk afvalaanbod.

Totaal aanbod huishoudelijk afval 2022

Hoeveelheid (grof) restafval 2022

Scheidingspercentage 2022

De gemiddelde hoeveelheid (grof) restafval kwam in 2022 uit op 145kg per inwoner. De trendcurve hiervan laat eenzelfde verloop zien als die van huishoudelijk afval: een kortstondige toename tijdens de coronajaren en een forse afname daarna tot onder het niveau van vóór corona. Het scheidingspercentage is echter stabiel gebleven. Dat betekent dat niet alleen de hoeveelheid restafval is afgenomen, maar ook de hoeveelheid gescheiden grondstoffen. Dit constateren we ook in de trendcurves van de afzonderlijke grondstoffen, terug te lezen in het Analyserapport

Disclaimer:
Ondanks dat de benchmark geen volledige Nederlandse dekking heeft (in 2022 werden 184 Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd) genereert het wel indicatoren die iets zeggen over het effect van het gemeentelijke afval- en grondstoffenbeleid in Nederland. Door de jaarlijkse uitvoering van de benchmark kunnen deze indicatoren in meerjarig perspectief worden geplaatst en kunnen trendanalyses worden gemaakt.