Nieuw in het programma van de Benchmark Huishoudelijk Afval: op bezoek bij sorteerders, nascheiders en verwerkingsinstallaties. Een kijkje in de keuken om zo de keten waar inzamelend Nederland onderdeel van uitmaakt, steeds meer bij elkaar te brengen.

De NVRD-Benchmark Huishoudelijk Afval maakt dit jaar extra werk van het in kaart brengen van de grondstofketens. In dat kader wordt een aantal facultatieve excursies georganiseerd naar verwerkers. Op 28 juni verzamelde een tiental benchmarkdeelnemers zich bij textielsorteerder ReShare in Deventer. Directeur Simon Smedinga ontving de groep en nam hen mee in de verwerkingsketen van textiel. Ook textielrecycling en de ontwikkelingen op het gebied van chemische recycling kwamen aan bod. Na de presentatie kreeg de groep een rondleiding door de imposante sorteerhal van ReShare.  Begin juli staat een excursie naar Meerlanden op de agenda. Hier bezoeken deelnemers de composteer- en vergistingsinstallatie in Rijsenhout (nabij Aalsmeer). Niet alleen de verwerkingsketen van groente- fruit- en tuinafval wordt uit de doeken gedaan, ook de luierverwerking komt uitgebreid aan bod.In september zijn deelnemers te gast bij de nascheidingsinstallatie van Sortiva. Hier krijgen deelnemers te zien en te horen hoe het nascheiden van PMD uit restafval in z’n werk gaat.