Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen (waaronder die over vergoedingen) van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en MonitoringProtocol (UMP) vast. Besluiten van het PKO zijn bindend en worden gepubliceerd op de website. De herziene factsheet met alle vergoedingen wordt begin augustus gepubliceerd op de website van Nedvang (www.nedvang.nl).