De besluiten die het PKO op 13 december 2021 heeft genomen zijn gepubliceerd op de website van het platform ketenoptimalisatie.

Via deze link vindt u de besluiten over de inzamelvergoeding voor het nascheidingsmodel, de 3.0 versie van het beoordelingsprotocol PMD en het optimlisatieplan PMD. Alle gemaakte afspraken en besluiten van het PKO worden gepubliceerd op www.platformketenoptimalisatie.nl