De onderwerpen die in de eerste sessie aan de orde komen zijn: Samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever & beleving van onkruid. In de tweede sessie zal in worden gegaan op: Klimaat/duurzaamheid, Ontwerp & Methoden/kosten.

In de twee sessies zullen we eerst de resultaten van het onderzoek delen, daarna komt een ervaringsdeskundige aan het woord, waarna er ruimte is om interactief van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Wanneer: 6 november van 9.00 tot 13.34 uur (inclusief lunch)

Waar: op een nog nader te bepalen locatie in Arnhem

Tijdens de bijeenkomst zullen de coronamaatregelen van het RIVM worden gehanteerd. In verband met die maatregelen kunnen er maximaal 50 mensen aanwezig zijn bij de bijeenkomst, wat betekent dat er plaats is voor ongeveer 40 deelnemers. Indien nodig zullen we de bijeenkomst online houden, als dit het geval is hoort u dat ongeveer anderhalve week voor de bijeenkomst. Als u een ervaring met onkruidbeheer zou willen delen, geef dat dan bij uw opgave aan. Zowel positieve ervaringen als ervaringen waar nog verbetering mogelijk is zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via deze link