Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zet in op de bestrijding van heling en witwassen. Dat gebeurt door de wijziging van artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht. Deze wijziging houdt onder andere in dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een Digitaal Opkopersregister (DOR) in te richten. In het DOR moeten tweedehands goederen (fietsen, kleine elektrische apparaten, sieraden en kunstvoorwerpen) én de personen die deze goederen aanbieden, worden geregistreerd.

BKN en NVRD hebben zich gezamenlijk verzet tegen deze wetgeving omdat dit circulaire doelstellingen in de weg zit. Een registratieplicht voor kringloopwinkels is niet wenselijk, niet mogelijk en niet nodig. Gelukkig heeft onze stem het ministerie van Veiligheid en Justitie bereikt en dat heeft geresulteerd in een voornemen de wetgeving aan te passen. Nu wordt in de uitvoeringstoets voorgesteld dat kringlooporganisaties die het Keurmerk Kringloop Nederland voeren, een zeer beperkte registratieplicht krijgen. In de uitvoeringstoets staat dat als volgt verwoord:

a. niet-unieke, bij AMvB aangewezen en gratis verworven goederen vallen voor BKN-leden buiten de registratieplicht;

b. unieke, bij AMvB aangewezen en gratis verworven goederen moeten door BKN-leden wel geregistreerd worden, maar alleen het goed zelf en niet de NAW-gegevens van de aanbieder.

NVRD en BKN zijn blij dat het ministerie voornemens is de registratie voor leden die het Keurmerk Kringloop Nederland voeren, aanzienlijk te beperken. Toch krijgt de BKN signalen van haar leden dat er gemeentes zijn die nu handhaven volgens de nu geldende plaatselijke regelingen. We roepen gemeenten op om circulaire doelstellingen voor ogen te houden en nú al in de geest van deze aanpassing te handelen.